GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT II. FAZE KANALIZACIJE (04.02.2014.)

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT II. FAZE KANALIZACIJE

Objavljujemo trasu II. faze kanalizacijskog sustava u naseljima Sveti Filip i Jakov, Turanj i Sveti Petar iz Glavnog projekta izrađenog od strane Hidrokonzalt projektiranje d.o.o. izrađenog prema lokacijskoj dozvoli u prilogu. Dokumentacija je u fazi ishođenja potvrde glavnog projekta od strane upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije.

Lokacijska dozvola Sveti Filip i Jakov

Lokacijska dozvola Sveti Petar na Moru

Lokacijska dozvola Turanj

Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov

Sveti Petar na Moru

Sveti Petar na Moru

Sveti Petar na Moru

Sveti Petar na Moru

Sveti Petar na Moru

Sveti Petar na Moru

Turanj

Turanj

Turanj

Turanj

 

Općina Sveti Filip i Jakov