I. PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov (Tržnica Sveti Filip i Jakov) (24.06.2024.)

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje na korištenje površina na području Općine Sveti Filip i Jakov (Tržnica Sveti Filip i Jakov) KLASA: 363-05/24-04/02, URBROJ: 2198-19-01-24-10 od 24. lipnja 2024. godine, privremena zamjenica općinskog načelnika raspisuje

I. PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov (Tržnica Sveti Filip i Jakov)

Predmet I. ponovljenog javnog natječaja je davanje na korištenje javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov za postavljanje kioska, štandova, banaka i bankomata na mjesnoj tržnici u Svetom Filipu i Jakovu te uvjete za njihovo postavljanje i korištenje. Grafički dio plana (Prilog 1.) čini sastavni dio ovog Natječaja i objavljen je na službenim web stranicama Općine Sv. Filip i Jakov http://www.opcina-svfilipjakov... .

Više u prilogu:

Prilog 1. Grafički dio natječaja - Tržnica Sv. Filip i Jakov.pdf

Obrazac Zahtjeva - Tržnica.pdf

Natječaj za Tržnicu -I. ponovljeni .pdf

ODLUKA o raspisivanju I. ponovljenog javnog natječaja.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja I. ponovljeni javni natječaj (Tržnica).pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov