Ispravak Javnog natječaja za prodaju zemljišta od 04.01.2019. (09.01.2019.)

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Općinski načelnik

KLASA: 944-01/19-02/06

URBROJ: 2198/19-01-19-2

Sv. Filip i Jakov, 09. siječanj 2019. godine

 

Na temelju članka 46. Statuta („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14- pročišćeni tekst, 6/14 i 1/18) Općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje sljedeći

 

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA

 

Ispravlja se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta k.o. Sveti Filip i Jakov KLASA: 944-01/19-02/06 URBROJ: 2198/19-01-19-1, objavljen na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov dana 04. siječnja 2019. godine.

 

U tekstu javnog natječaja, u tablici u točki 1., nalazi se tiskarska greška, koja se ispravlja na način da uz zemljišnoknjižno stanje čestice 1229/18 Vrtlaci šuma površine 380 m2, treba stajati broj na grafičkom prikazu 33.

 

U tekstu javnog natječaja, točka 9. mijenja se i sada glasi:

„9. Otvaranje ponuda će obaviti Povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik. Otvaranje ponuda će se vršiti na adresi Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov (zgrada Stare škole), Put Primorja 1, 23207 Sveti Filip i Jakov dana 17. siječnja 2018. godine s početkom u 13.00 sati.“

 

Ostali tekst javnog natječaja ostaje nepromijenjen.

 

Općinski načelnik

Zoran Pelicarić                                                

 

 https://www.opcina-svfilipjakov.hr/novost/javni-natjecaj-za-prodaju-gradevinskog-zemljista-ko-sveti-filip-i-jakov

ispravak javnog natjecaja1.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov