ISPRAVAK OBAVIJESTI O JAVNIM RASPRAVAMA O PRIJEDLOZIMA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA (15.11.2018.)

ISPRAVAK OBAVIJESTI O JAVNIM RASPRAVAMA O PRIJEDLOZIMA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA ZADARSKA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Općinski načelnik

Klasa: 350-02/17-02/27

Urbroj: 2198/19-01-18-4

Sveti Filip i Jakov, 15. studeni 2018. godine 

 

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17) te Odluke o izradi 5. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 02/17 i 07/17), načelnik Općine Sv. Filip i Jakov objavljuje

ISPRAVAK OBAVIJESTI O JAVNIM RASPRAVAMA

 O PRIJEDLOZIMA

 

 URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA

Ispravlja se objava u Zadarskom listu od 8.studenog 2018. godine te sada ista glasi:

 

  1. Javna rasprava o prijedlozima:

a)      Urbanističkog plana uređenje površine sportsko rekreacijske namjene naselja Sveti Petar,

b)      Urbanističkog plana uređenje površine sportsko rekreacijske namjene naselja Raštane Gornje,

c)      Urbanističkog plana uređenje površine ugostiteljsko turističke namjene naselja Turanj

d)       Urbanističkog plana uređenje površine poslovne zone Sv.Filip i Jakov – K zona,

e)       Urbanističkog plana uređenje površine ugositeljsko turističke namjene naselja Sveti Petar,

započinje 22. studenog 2018. godine i završava 21. prosinca 2018. godine.

2.      Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostorijima Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati te na internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr.

3.      Javno izlaganje prijedloga Planova  iz točke 1. a), b) i c) održat će se dana 7.prosinca 2018. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 1, 23207 Sveti Filip i Jakov sa početkom u 12:00 sati.

4.      Javno izlaganje prijedloga Planova  iz točke 1. d) i e) održat će se dana 10.prosinca 2018. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 1, 23207 Sveti Filip i Jakov sa početkom u 12:00 sati.

5.    Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Planova mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:

- u pisanom obliku u tajništvu Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.

- upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Planova utvrđenog Odlukom o izradi pojedinog plana nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

Općinski načelnik

Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov