IZJAVA donačelnika - sukob interesa (16.12.2013.)

IZJAVA DONAČELNIKA MARINA KATUŠE O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

IZJAVA donačelnika Marina Katuše o ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13 i 143/13) za čelnika tijela naručitelja (članak 13. stavak 2. točka 1.)
kojom ja, Marin Katuša na dužnosti zamjenika načelnika Općine Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16 Sveti Filip i Jakov izjavljujem da kao privatna osoba istovremeno s obnašanjem dužnosti

* ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskim subjektima te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima,

* nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe - nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Sveti Filip i Jakov ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju.

02072014_3969801901.pdf

IZJAVA

 

Općina Sveti Filip i Jakov