IZJAVA načelnika - sukob interesa (16.12.2013.)

IZJAVA načelnika Zorana Pelicarića o postojanju sukoba interesa

IZJAVA načelnika Zorana Pelicarića o postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13 i 143/13 ) za čelnika tijela naručitelja (članak 13. stavak 2. točka 1.) kojom ja, Zoran Pelicarić na dužnosti načelnika Općine Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16 Sveti Filip i Jakov izjavljujem da kao privatna osoba istovremeno s obnašanjem dužnosti 

* obavljam upravljačke poslove u slijedećim gospodarskim subjektima: Sidrun d.o.o., za prijevoz, Dr. Franje Tuđmana 19, Biograd na Moru, 

te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima.

* nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% :te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe - nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%

stoga s navedenim gospodarskim subjektom Općina Sveti Filip i Jakov ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju.

02072014_1098652952.pdf

IZJAVA

 

Općina Sveti Filip i Jakov