Izmjene i dopune UPU zone zanatskih i servisnih djelatnosti (08.05.2020.)

,

IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI SV. FILIP I JAKOV
(UPU 11) :

UPU_11_zanat-servis_SvFiJ_IiD_2019_ODREDBE.pdf

UPU_11_zanat-servis_SvFiJ_IiD_2019_ODREDBE_procisceni_tekst.pdf

UPU_11_zanat-servis_ SvFiJ_IiD_2019_KARTE.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov