Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističe namjene (T1-hotel) i mješovite namjene unutar GP naselja Sveti Filip i Jakov (26.07.2021.)

Na temelju članka 109. i 111. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) te članka 32. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov 02/14 – pročišćeni tekst, 6/14 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov na svojoj 17. sjednici održanoj dana 12.ožujka 2020. godine, donosi slijedeću: ODLUKU o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zoneugostiteljsko-turističke (T1- hotel) i mješovite namjene unutar GP naselja Sv. Filip i Jakov

Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljskoturističke (T1-hotel) i mješovite namjene unutar GP naselja Sv. Filip i Jakov koji je izradilo poduzeće ARHEO d.o.o. iz Zagreba.

ID_UPU Donat-1_namjena.pdf

ID_UPU Donat-2.a_promet.pdf

ID_UPU Donat-2.b_energetika.pdf

ID_UPU Donat-2.c_voda.pdf

ID_UPU Donat-3_zastita.pdf

ID_UPU Donat-4.a_oblici.pdf

ID_UPU Donat-4.b_uvjeti.pdf

ID_UPU Donat-4.c_parcelacija.pdf

Obrazloženje.pdf

Nacrt odluke o donošenju.pdf

Odredbe.pdf

Radni materijal.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov