IZVJEŠĆE s javne rasprave o prijedlogu UPU neizgrađenog dijela naselja Raštane Donje (UPU2) (24.10.2022.)

Cjeloviti dokument dostupan u nastavku.

Izvješće sa javne rasprave.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov