IZVJEŠĆE sa javne rasprave - V. ID PPUO (25.04.2018.)

IZVJEŠĆE sa javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i Dopuna V. PPUO

IZVJEŠĆE sa javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i Dopuna V. PPUO

Izvješće s javne rasprave V. ID PPUO.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov