Izvješće sa javne rasprave za 9.IDPPU Općine Sveti Filip i Jakov (05.03.2022.)

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV – Nositelj izrade Plana

ARHEO d.o.o. Zagreb – stručni izrađivač Plana

Sveti Filip i Jakov - Zagreb, 04.03.2022.

Na temelju članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) nositelj izrade Plana Općina Sveti Filip i Jakov i stručni izrađivač Plana ARHEO d.o.o Zagreb sačinili su

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE

O Prijedlogu

IX. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), te provedene javne rasprave o Prijedlogu IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov, sačinjava se izvješće s javne rasprave.

Datum i vrijeme održavanja javnog izlaganja objavljeno je u Zadarskom listu 22. siječnja 2022., web stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (https://mpgi.gov.hr/) 21. siječnja 2022. i na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov (www.općina-svfilipjakov.hr) 20. siječnja 2022.

1. Javna rasprava trajala je od 24. siječnja 2022. godine do 23. veljače 2022. godine. Javni uvid u Prijedlog IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov u vrijeme trajanja javne rasprave, mogao se izvršiti u prostoru Vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, 23 207 Sveti Filip i Jakov, svakog radnog dana od 08:00 do 11:00 sati.

Uvid u Prijedlog IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov mogao se izvršiti i na službenoj web stranici Općine Sveti Filip i Jakov www.općina-svfilipjakov.hr.

2. Javno izlaganje o Prijedlogu IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov održano je 17. veljače 2022. godine (četvrtak) u 11:00 sati u prostoriji Vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Put Primorja 1, 23 207 Sveti Filip i Jakov.

Nositelj izrade predmetnog Plana dostavio je pozive prema članku 97. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Odluci o izradi predmetnog Plana.

Predstavnici stručnog izrađivača predmetnog Plana ARHEO d.o.o. Zagreb,. Aron Varga, dipl.ing.arh. - odgovorni voditelj izrade Plana, te stručni suradnik Patrik Filaković, dipl.ing.prometa prezentirali su Prijedlog predmetnog Plana.

Tijekom javne rasprave o Prijedlogu IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov vođen je Zapisnik (u Prilogu).

Javno izlaganje završeno je u 11:20 sati.

U zakonskom roku pristiglo je šesnaest (16) pisanih primjedbi na predmetni Plan. Obrađene primjedbe sastavni su dio ovog izvješća i nalaze se u prilogu.

JEDINSTVENI UPRAVNI ARHEO d.o.o.

ODJEL OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV Odgovorni voditelj izrade Plana

Pročelnik

Jure Jelenić, dipl.ing.građ. Aron Varga, dipl.ing.arh.

Prilozi:

  • - Zaključak općinskog načelnika o utvrđivanju Prijedloga IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov za javnu raspravu (20.01.2022.)
  • - Objava javne rasprave (Zadarski list, 22.01.2022.)
  • - Objava javne rasprave – web stranica Općina Sveti Filip i Jakov (20.01.2022.) (www.općina-svfilipjakov.hr)
  • - Objava javne rasprave – web stranica Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (21.01.2022.) (https://mpgi.gov.hr/)
  • - Posebna obavijest o održavanju javne rasprave o Prijedlogu IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov,
  • - Zapisnik s javnog izlaganja
  • - Popis prisutnih na javnom izlaganju
  • - Obrađene primjedbe

Izvješće s javne rasprave.pdf

Popis primjedbi - PPUG.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov