Izvještavanje o projektima i programima organizacija civilnog društva (udruga) i ustanova za 2016. godinu (22.09.2016.)

Financijski i Opisni obrasci za izvještavanje o projektima i programima organizacija civilnog društva (udruga) i ustanova sufinanciranim iz Proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za 2016. godinu.

Podsjetnik za sve ugovorene korisnike da su prema članku 4. potpisanog Ugovora dužni:                

Radi kontrole namjenskog korištenja sredstava Korisnik se obvezuje da će Davatelju dostaviti Izvješće o provedenoj aktivnosti prema (dalje: Izvješće) koje treba sadržavati:

a)      Opisno izvješće ( dostavlja ga u tiskanom obliku i u elektroničkom obliku),
b)      Financijsko izvješće (dostavlja ga u tiskanom obliku i u elektroničkom obliku) uz detaljno dokumentiranje svih troškova i priloge:
-  za bezgotovinska plaćanja: preslike računa (R1 i/ili R2) koji glase na Korisnika te pripadajuće bankovne izvode,
-  za gotovinska plaćanja: preslike računa (R1 i/ili R2) koji glase na Korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća,
-  ostalu dokumentaciju: putne naloge s pripadajućim prilozima, dokumente na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara) i sl. 
c)      Priloge vezane uz provedbu aktivnosti i dokaze o provedbi aktivnosti (potpisne liste, evaluacijske listiće, fotografije s događanja, primjerke publikacija i dr.)

Obrazac Financijskog izvještaja ZA 2016. G. - REDOVITO.doc

Obrazac Opisnog izvještaja ZA 2016. G. - REDOVITO.doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov