JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV (22.03.2019.)

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju NN broj 153/13, 65/17, 114/18) te Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakovu („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 16/18), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU 2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

  1. 1. Javna rasprava o prijedlogu 2. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja naselja Sveti Filip i Jakov započinje 1.travnja 2019. godine i završava 15.travnja 2019. godine.

2.       Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostorijima Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati te na internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr.

3.       Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 4.travnja 2018. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 1, 23207 Sveti Filip i Jakov sa početkom u 11:00 sati.

4.       Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:

- u pisanom obliku u tajništvu Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.

- upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi predmetnog plana nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

 

Općinski načelnik

Zoran Pelicarić

12 - 2.IDUPU n.p.SvFIJ.doc

II_IDUPU_Rabatin_1..pdf

II_IDUPU_Rabatin_2.b..pdf

II_IDUPU_Rabatin_2.a..pdf

II_IDUPU_Rabatin_4.a..pdf

II_IDUPU_Rabatin_3..pdf

II_IDUPU_Rabatin_2.c..pdf

Obrazloženje.pdf

II_IDUPU_Rabatin_4.c..pdf

Odredbe.pdf

II_IDUPU_Rabatin_4.b..pdf

Radni materijal.pdf

Sazetak.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov