JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV (03.04.2018.)

Javna rasprava o prijedlogu 5. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov započinje 11.travnja 2018. godine i završava 18.travnja 2018. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA ZADARSKA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Općinski načelnik

Klasa: 350-02/17-01/02

Urbroj: 2198/19-01-18-17

Sveti Filip i Jakov, 3.travanj 2018. godine

 

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17) te Odluke o izradi 5. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 02/17 i 07/17), načelnik Općine Sv. Filip i Jakov objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

 

 

  1. Javna rasprava o prijedlogu 5. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov započinje 11.travnja 2018. godine i završava 18.travnja 2018. godine.

2.      Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostorijima Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati te na internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr.

3.      Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 12.travnja 2018. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 1, 23207 Sveti Filip i Jakov sa početkom u 11:00 sati.

4.     Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:

- u pisanom obliku u tajništvu Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.

- upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi 5. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

 

Općinski načelnik

Zoran Pelicarić

1. Korištenje i namjena površina.pdf

Obrazloženje.pdf

Sažetak za javnost.pdf

4.1.a. Građevinska područja nasela Sv. Petar.pdf

Odluka o donošenju.pdf

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov