JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ZONE U SVETOM PETRU (UPU12) (31.01.2020.)

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ZONE U SVETOM PETRU (UPU12)

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Općinski načelnik

KLASA: 350-02/19-02/04

URBROJ: 2198/19-03/01-19-14

Sv.Filip i Jakov, 31.siječanj 2020.godine

 

_____________________________________________________________________________________________________________

JAVNA RASPRAVA

 O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

UGOSTITELJSKO TURISTČKE ZONE U SVETOM PETRU (UPU12)

______________________________________________________________________________________________________________

 

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Sveti Petar na Moru (UPU12)   („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 10/19), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje javnu raspravu o  prijedlogu izmjena i dopuna izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Sveti Petar na Moru (UPU12)  .

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Sveti Petar na Moru (UPU12)   započinje 7.veljače 2020. i završava 14.veljače 2020. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostorijima Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati te na internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr.

Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 11.veljače 2020. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 1, 23207 Sveti Filip i Jakov sa početkom u 11:00 sati.

Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:

-         u pisanom obliku u pisarnici Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.

-         upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

 

 

 

 

Općinski načelnik

Zoran Pelicarić

 

 

Obavijest PPU.pdf

UPU 12 T1, T3 Sv.Petar IiD 2020 Odredbe za provođenje.pdf

UPU 12 T1, T3 Sv.Petar IiD 2020 sažetak za javnost.pdf

IiD_UPU br.12 Sv.Petar_20200206.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov