JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI (22.11.2023.)

Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 30.studenog 2023. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 1, 23207 Sveti Filip i Jakov sa početkom u 12:00 sati.

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) te Odluke o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/23), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone zantatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov.

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone zantatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov započinje 27.studenog 2023.godine i završava 4.prosinca 2023. godine

Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostorijima Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati te na internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr.


Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:

- u pisarnici Općine Sveti Filip i Jakov

- poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

- na e-mail adresu: protokol@opcina-svfilipjakov.hr

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu predmetnog urbanističkog plana uređenja nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran Pelicarić

1 0. OBUHVAT.pdf

2 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.pdf

3 2.1.INFRASTRUKTURNA MREŽA-PROMET.pdf

4 2.2.INFRASTRUKTURNA MREŽA-ELEKTRO.pdf

5 2.3.INFRASTRUKTURNA MREŽA-VODA.pdf

6 3. UVJETI KORIŠTENJA UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA.pdf

OBAVEZNI PRILOZI.pdf

Obavijest.pdf

7 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.pdf

OBRAZLOŽENJE - PROČIŠĆEN.pdf

ODREDBE - MIJENJA SE I GLASI.pdf

SAŽETAK ZA JAVNOST.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov