JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI (25.11.2019.)

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone zanatskih i servisnih djelatnosti („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 10/19), načelnik Općine Sv. Filip i Jakov objavljuje javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone zantatskih i servisnih djelatnosti.

 

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone zantatskih i servisnih djelatnosti započinje 2.prosinca 2019 i završava 9. prosinca 2019. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostorijima Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati te na internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr.

Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 6.prosinca 2019. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 1, 23207 Sveti Filip i Jakov sa početkom u 11:00 sati.

Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:

  •  u pisanom obliku u tajništvu Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.

  •  upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

 

 

 

 

Općinski načelnik

Zoran Pelicarić

14 obavijest.doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov