JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja Raštane Donje (Jurjevići) (2.Plan) (29.11.2018.)

Javno izlaganje o Prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja Raštane Donje (Jurjevići) (2.Plan) održat će se dana 14. prosinca 2018. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov - Ured Pročelnika.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog  plana uređenja neizgrađenog područja Raštane Donje (Jurjevići) (2.Plan) („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 13/18) i Zaključka Općinskog načelnika KLASA: 350-02/18-02/25, URBROJ: 2198/19-01-18-2 od 29. studenog 2018. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

 

o Prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja Raštane Donje (Jurjevići) (2.Plan)

 

 

1.      Javna rasprava o Prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja Raštane Donje (Jurjevići) (2.Plan) trajat će od 08. prosinca 2018. godine do 24. prosinca 2018. godine.

 

2.      Prijedlog stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja Raštane Donje (Jurjevići) (2.Plan) biti će izložen u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov, s  mogućnošću javnog uvida svakog radnog dana  od 8,00  sati  do 11,30 sati  osim nedjeljom i blagdanom.

 

3.      Javno izlaganje o Prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja Raštane Donje (Jurjevići) (2.Plan) održat će se dana 14. prosinca 2018. godine s  početkom u 12,00 sati  u prostorijama  Općine  Sveti Filip i Jakov - Ured Pročelnika.

 

4.      Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe (s imenom, prezimenom, adresom i vlastoručnim  potpisom) primaju se, bez obzira na način dostave, zaključno sa  danom 24. prosinca 2018. godine na  adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

 

5.      U tijeku trajanja javne rasprave u uredskom prostoru Općine Sveti Filip i Jakov biti će  istaknuta knjiga  primjedbi za Prijedlog stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja Raštane Donje (Jurjevići) (2.Plan) u koju   zainteresirani mogu iznijeti svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge.

 

6.      Objava javne rasprave, sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) objavit će se u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te na mrežnim stranicama Općine Sveti Filip i Jakov.

 

KLASA: 350-02/18-02/25

URBROJ: 2198/19-03/01-18-3

Sveti Filip i Jakov, 29. studenog 2018. godine

PROČELNIK          

Jure Jelenić dipl.ing.građ.

 

 

Općina Sveti Filip i Jakov