JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OBALNOG POJASA NASELJA SVETI PETAR NA MORU (27.04.2018.)

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17) te Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasu u naselju Sveti Petar na Moru („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 07/17), načelnik Općine Sv. Filip i Jakov objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

OBALNOG POJASA NASELJA SVETI PETAR NA MORU

 

 

  1. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasu u naselju Sveti Petar započinje 7.svibnja i završava 5.lipnja 2018. godine.

2.      Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostorijima Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati te na internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr.

3.      Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 16.svibnja 2018. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 1, 23207 Sveti Filip i Jakov sa početkom u 11:00 sati.

4.    Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:

- u pisanom obliku u tajništvu Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.

- upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenje obalnog pojasa Sveti Petar na Moru nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

 

Općinski načelnik

Zoran Pelicarić

1 npp-UPU obala Petar-4.3.prijedlog parcelacije.pdf

1 npp-UPU obala Petar-2.3.vodnogospodarski sustav.pdf

1 npp-UPU obala Petar-2.2.energetski i telekomunikacijski sustavi.pdf

1 npp-UPU obala Petar-1.namjena.pdf

1 npp-UPU obala Petar-2.1.promet.pdf

1 npp-UPU obala Petar-3.koristenje i zastita.pdf

1 npp-UPU obala Petar-4.1.nacin gradnje.pdf

1 npp-UPU obala Petar-4.2.uvjeti gradnje.pdf

Sažetak za javnost.pdf

Obrazloženje.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov