Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijske zone Raštane Gornje (16.11.2018.)

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17), Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov” broj 02/02, 03/06, 02/14, 03/15 i 02/17) te Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja površine sportsko rekreacijske namjene naselja Raštane Gornje („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov” broj 07/18) izrađen je ovaj Plan.

Razlozi za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja površine sportsko rekreacijske namjene naselja Raštane Gornje su sljedeći: Određivanje planskih smjernica za uređenje i korištenje sportsko rekreacijske zone, određivanje detaljnih uvjeta uređenja i gradnje i usvajanje prijedloga i zahtjeva (podataka, planskih smjernica) javnopravnih tijela određenih posebnim propisima.

 

Više informacija u sljedećim dokumentima:

UPU_Rastane-1_namjena.pdf

Obrazloženje.pdf

Sažetak.pdf

UPU_Rastane-2.b_energetika.pdf

Odredbe.pdf

UPU_Rastane-2.c_voda.pdf

UPU_Rastane-4.b_uvjeti.pdf

UPU_Rastane-4.a_uvjeti.pdf

UPU_Rastane-3_zastita.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov