JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOZIMA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA (08.11.2018.)

JAVNA RASPRAVA

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA ZADARSKA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Općinski načelnik

Klasa: 350-02/17-02/27

Urbroj: 2198/19-01-18-1

Sveti Filip i Jakov, 8. studeni 2018. godine

 

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17) te Odluke o izradi 5. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 02/17 i 07/17), načelnik Općine Sv. Filip i Jakov objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOZIMA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA

1. Javna rasprava o prijedlozima:

- Urbanističkog plana uređenje površine sportsko rekreacijske namjene naselja Sveti Petar,

- Urbanističkog plana uređenje površine sportsko rekreacijske namjene naselja Raštane Gornje,

- Urbanističkog plana uređenje površine ugostiteljsko turističke namjene naselja Turanj,

započinje 15. studenog 2018. godine i završava 15. prosinca 2018. godine. 

 

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostorijima Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati te na internet stranici www.opcinasvfilipjakov.hr.

3. Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 7.prosinca 2018. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 1, 23207 Sveti Filip i Jakov sa početkom u 12:00 sati.

4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Planova mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:

- u pisanom obliku u tajništvu Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.

- upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Planova utvrđenog Odlukom o izradi pojedinog plana nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

Općinski načelnik

Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov