JAVNI NATJEČAJ : Podzakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Tržnica Sveti Filip i Jakov) (04.05.2020.)

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za podzakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Tržnica Sveti Filip i Jakov) KLASA: 363-05/20-04/02, URBROJ: 2198/19-01-20-1 od 04. svibnja 2020. godine, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov raspisuje JAVNI NATJEČAJ za podzakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Tržnica Sveti Filip i Jakov).

Predmet Natječaja je davanje u podzakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov za postavljanje kioska, štandova i banaka na mjesnoj tržnici uz Svetom Filipu i Jakovu te uvjete za njihovo postavljanje i korištenje.

 

Natječaj pročitajte u prilogu:

Natječaj za podzakup.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov