JAVNI NATJEČAJ : Prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (03.03.2020.)

Na temelju članka 35.st. 2. i čl. 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14.), članka 3. stavka 1. i članka 4. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 12/19), članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/14 – pročišćeni tekst.. 6/14 i 1/18) te Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov ( k.o. Sveti Filip i Jakov) KLASA:944-01/19-02/05 URBROJ:2198/19-01-19-1 od 16. rujna 2019. godine („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 10/19) Općinski načelnik raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov

Predmet Natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: Općina), označene kao čest. kat. broj 994 Vitezova Domovinskog rata pašnjak površine 551 m2, položene u zemljišnoknjižnom ulošku broj 3722 k.o. Sveti Filip i Jakov.

Javni natječaj.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov