JAVNI NATJEČAJ za davanje dozvola na pomorskom dobru na području Općine Sveti Filip i Jakov (14.02.2024.)

Na temelju članka 71. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( („Narodne novine“ br. 83/23) u daljnjem tekstu Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članka 15. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2024. – 2028. godine („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov broj 13/23) – u daljnjem tekstu Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov, članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 2/14-pročišć. tekst, 6/14,1/18, 1/20 i 2/21)– u daljnjem tekstu Statut Općine Sveti Filip i Jakov i Odluke Općinskog Načelnika o raspisivanju javnog natječaja KLASA:342-02/23-01/09, URBROJ: 2198-19-01-24-3 od 14. veljače 2024. godine, Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za davanje dozvola na pomorskom dobru na području Općine Sveti Filip i Jakov.

Dokumenti se nalaze u prilogu: 

Obrazac Zahtjeva.docx

Prilog 2. (Uredba o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru).pdf

Javni natječaj za davanje dozvola na pomorskom dobru.pdf

Prilog 1.( Tabelarni i grafički prikaz).pdf

Izjava (suglasnost).docx

Obavijest o javnom otvaranju ponuda.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov