JAVNI NATJEČAJ za podzakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Tržnica Sveti Filip i Jakov) (22.05.2023.)

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za podzakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Tržnica Sveti Filip i Jakov) KLASA: 363-05/23-04//02, URBROJ: 2198-19-01-23-1 od 19. svibnja 2023. godine, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za podzakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Tržnica Sveti Filip i Jakov)

Predmet Natječaja je davanje u podzakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov za postavljanje kioska, štandova i banaka na mjesnoj tržnici uz Svetom Filipu i Jakovu te uvjete za njihovo postavljanje i korištenje. Grafički dio plana čini sastavni dio ovog Natječaja i objavljen je na službenim web stranicama Općine Sv. Filip i
Jakov https://www.opcina-svfilipjako...

Više u dokumentu: 

Javni natječaj za podzakup javnih površina.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov