JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta k.o. Sveti Filip i Jakov (23.01.2019.) (23.01.2019.)

Na temelju članka 35.st. 2. i čl. 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14.), članka 3. stavka 1. i članka 4. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 1/18 i 7/18), članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/14 – pročišćeni tekst.. 6/14 i 1/18) Općinski načelnik raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta k.o. Sveti Filip i Jakov.

Predmet Natječaja je prodaja građevinskog zemljišta na predjelu Rabatin u mjestu Sveti Filip i Jakov u istoimenoj Općini (u daljnjem tekstu: Općina) nalazećeg na nekretnini označenoj kao čest. kat. broj 1229/30 Vrtlaci šuma površine 445 m2 položenoj u zemljišnoknjižnom ulošku broj 3839 k.o. Sveti Filip i Jakov.

Javni natječaj - prodaja nekretnine k.o. filipjakov.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov