JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (28.10.2022.)

Na temelju članka 35.st. 2. i čl. 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14.), članka 3. stavka 1. i 4. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 12/19 i 7/21), članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/14 – pročišćeni tekst. 6/14 ,1/18, 1/20 i 2/21), Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (k.o. Raštane) („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 13/22) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov

1. Predmet Natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: Općina), označene kao:

- čest. kat. broj 80 Podvršje pašnjak površine 2692 m2 položene u zemljišnoknjižnom ulošku broj 1590 k.o. Raštane.

2. Početna kupoprodajna cijena za nekretninu iznosi 210,00 kuna/m2 ( 27,87 EUR-a/m2).

3. Rok za podnošenje ponude je 8 dana od dana objave Obavijesti o raspisanom natječaju u dnevnom tisku „Zadarski list“.

Zadnji dan za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine je 7. studenog 2022. godine.

Javni natječaj.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov