JAVNI NATJEČAJ za zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov i Turanj) (16.05.2019.)

Predmet Natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov i Turanj)

Predmet Natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov i Turanj)  za postavljanje kioska u kojima se prodaju prehrambeni i neprehrambeni proizvodi i pružaju jednostavne ugostiteljske usluge, štandova, banaka i klupa za prodaju neprehrambenih proizvoda, štandova za ljetnu prodaju (suvenira, razglednica, bižuterije, eteričnih ulja i ručnih radova), te štanda (klupe) za prodaju sokova od svježeg voća,  montažnih objekata za održavanje kulturnih, zabavnih i športskih javnih priredaba i političkih skupova.

Grafički dio plana čini sastavni dio ovog Natječaja i objavljen je u dokumentima ispod teksta:

 

f2.pdf

f3.pdf

f4.pdf

t3.pdf

Natječaj za zakup.docx

t2.pdf

ut18 (2).pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov