JAVNI NATJEČAJ za zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (20.06.2023.)

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja o davanju u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov, KLASA: 363-05/23-04/01, URBROJ: 2198-19-01-23-1 od 19. svibnja 2023. godine, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov r a s p i s u j e JAVNI NATJEČAJ za zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov

Predmet Natječaja je davanje u zakup javne površine na području Sv. Petra za prodaju pekarskih proizvoda. Grafički dio plana čini sastavni dio ovog Natječaja i objavljen je na službenim web stranicama Općine Sv. Filip i Jakov https://www.opcina-svfilipjako...

Javni natječaj za zakup javnih površina ( 3).pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov