JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (K.O. Raštane) (19. ožujak 2019.)

Na temelju članka 31. i 33. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 1/18 i 7/18), članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/14 – pročišćeni tekst.. 6/14 i 1/18) Općinski načelnik raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (K.O. Raštane)

Predmet Natječaja je zakup poslovnog prostora na predjelu Tičevo u mjestu Raštane Gornje  u Općini Sveti Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: Općina) nalazećeg na nekretnini označenoj kao čest. kat. broj 1992 Tičevo, izgrađeno zemljište površine 76 m2, zemljište za sport i rekreaciju površine 818 m2 i dvorište  površine 300 m2, sveukupne površine 1194 m2 i to u dijelu koji se odnosi na izgrađeno zemljište površine 76 m2. Poslovni prostor opisan se daje u zakup isključivo radi obavljanja trgovinske djelatnosti.

Javni natječaj (1).docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov