KOMUNALNI RED (26.10.2016.)

U privitku se nalazi SLUŽBENI GLASNIK BROJ 5, KOLOVOZ 2011. u kojem su objavljene odluke: 1. Odluka o komunalnom redu 2. Odluka o komunalnom redarstvu

KOMUNALNI RED ODNOSI SE NA:

  • 1. uređenje naselja, 
- označavanje imena ulica i trgova i obilježavanje zgrada brojevima,
-. uređenje vanjskih dijelova zgrada,
- uređenje okućnica,
- uređenje javnih zelenih površina,
- uređenje izloga,
- uređenje javnih površina koje koriste ugostiteljski objekti, trgovine i ostali poslovni prostori, - postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta,
- javna rasvjeta,
- objekti i uređaji u općoj uporabi,
- otvorene tržnice

  • 2. održavanje čistoće i zaštitu javnih površina i objekata, 
  • 3. skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom,
  • 4. čišćenje snijega i leda sa javnih površina, 
  • 5. sanitarno - komunalne mjere
- čišćenje septičkih jama
- držanje domaćih životinja
- dezinsekcija i deratizacija
  • 6. uklanjanje protupravno postavljenih predmeta
  • 7. mjere za provedbu komunalnog reda,
  • 8. naknada štete,
  • 9. kazne za učinjene prekršaje. 
Komunalni red obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Općine Sveti Filip i Jakov, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno. 

http://www.zakon.hr/z/319/Zakon-o-komunalnom-gospodarstvu

SLUŽBENI GLASNIK BROJ 5, KOLOVOZ 2011..pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov