KONSTITUIRAJUĆA sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Filip (18. lipnja 2013.) (18.06.2013.)

ZAPISNIK SA KONSTITUIRAJUĆE sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, održane dana 18. lipnja 2013. godine u Općinskoj vijećnici Općine Sveti Filip i Jakov.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/13-01/92
Urbroj: 2198/19-13-1
Sv. Filip i Jakov, 18. lipnja 2013.godine

ZAPISNIK sa KONSTITUIRAJUĆE sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, održane dana 18. lipnja 2013. godine u Općinskoj vijećnici Općine Sv. Filip i Jakov.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Eškinja, Igor Pedisić, Tomislav Demo, Marin Colić, Leonardo Mikulić, Anamarija Matešić, Renata Batur, Jovita Pirović, Ivan Baričić, Vedran Zrilić, Joško Jukić, Vid Pedisić.

NENAZOČNI: Mile Čirjak (opravdao izostanak)

Ostali nazočni: 
1. Mr. sc. Lena Grbić, voditeljica Odjela za opće, kadrovske, administrativne, pomoćno - tehničke i poslove nadzora u Uredu državne uprave u Zadarskoj županii , ovlaštena temeljem Odluke predstojnika Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji Klasa: 023-01113-01162, Urbroj: 2198-01-13-1 od 5. lipnja 2013.godine za otvaranje i vođenje konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov do određivanja osobe koja će predsjedai sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća.
2. Bernard Marun, dipl.iur., voditelj službe u Uredu državne uprave Zadarske županije
3. Načelnik Općine Sv. Filip i Jakov gosp. Zoran Pelicarić
4. Zamjenik načelnika Općine Sv. Filip i Jakov gosp. Marin Katuša.
5. Darinka Zorić, dipl.iur, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Započeto u 10,00 sati.
Zapisnik vodi: Darinka Zorić, dipl. iur.

Za ovu konstituirajuću sjednicu utvrđen je slijedeći:

DNEVNI RED:

Utvrđivanje kvoruma
1. Izbor Mandatnog povjerenstva
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća
- svečana prisega članva Općinskog vijeća
3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

02072014_6175241200.pdf

ZAPISNIK

 

Općina Sveti Filip i Jakov