Letak i suglasnost za Širokopojasni internet / Optiku (11.04.2023.)

Predaja suglasnosti za širokopojasni /svjetlovodni internet / optiku je moguća osobnim putem na Općinski protokol ili putem elektroničke pošte na protokol@opcina-svfilipjakov.hr

Prethodno predane suglasnosti nije potrebno ponovno podnositi.

Projektom razvoja širokopojasne infrastrukture na području Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja gradi se suvremena svjetlovodna mreža do krajnjih korisnika na području navedene četiri jedinice lokalne samouprave u Zadarskoj županiji. Izgradnjom svjetlovodne mreže kućanstva, poslovni i javni korisnici ostvarit će mogućnost pouzdanog i brzog pristupa internetu s brzinama od najmanje 100 megabita po sekundi (Mbit/s) do 1 gigabita po sekundi (Gbit/s) i više.

Projekt se provodi unutar Okvirnog nacionalnog programa razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (skraćeno ONP). ONP je program državnih potpora namijenjenih razvoju infrastrukture širokopojasne infrastrukture u Republici Hrvatskoj.

Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoja (EFRR) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Ukupna vrijednost projekta je 51.257.449,78 kn, od čega bespovratna sredstva iz EFRR-a iznose 35.798.265,63 kn, dok preostali iznos zajednički osiguravaju sve četiri jedinice lokalne samouprave u projektu. Nositelj provedbe projekta i korisnik bespovratnih sredstava je Općina Sukošan. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je 31.7.2020. između Općine Sukošan te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) kao Upravljačkog tijela i Posredničkog tijela razine 1, i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije (SAFU) kao Posredničkog tijela razine 2 (kod projekta: KK.02.1.1.01.19).

Priprema projekta započela je 1.11.2018. Završetak provedbe projekta, odnosno završetak izgradnje svjetlovodne mreže i početak njenog operativnog rada, planiran je do 31.10.2023.

Suglasnost se nalazi u prilogu:

ŠIROKOPOJASNI INTERNET - OPTIKA_Letak i suglasnost.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov