MANDATNO POVJERENSTVO (18.06.2013.)

ODLUKA o izboru Mandatnog povjerenstva Općine Sv. Filip i Jakov

Na temelju ĉl. 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“, br. 2/09 i 01/13) na Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, održanoj dana 18. lipnja 2013. godine donosi se

ODLUKA o izboru Mandatnog povjerenstva Općine Sv. Filip i Jakov


U MANDATNO POVJERENSTVO Općine Sv. Filip i Jakov biraju se:

1. Leonardo Mikulić – za PREDSJEDNIKA
2. Tomislav Demo – za ĈLANA
3. Igor Pedisić – za ĈLANA


Klasa: 021-05/13-01/103
Ur.broj: 2198/19-13-1
Sv. Filip i Jakov, 18. lipnja 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. FILIP I JAKOV
Predsjedavatelj
Mr.sc. Lena Grbić

 

Općina Sveti Filip i Jakov