MIROVANJE MANDATA VIJEĆNIKA I ZAMJENIK - Stranka HSP dr. Ante Starčevića​ (17.02.2014.)

O D L U K A o početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Općinskog vijeća

Na temelju članka 79. stavka 6. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12.), članka 38. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09. i 01/13.), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 6. sjednici održanoj 17. veljače 2014. godine, donijelo je

O D L U K U o početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov

Članak 1.
MILI ČIRJAKU iz Gornjih Raštana, Viterinci 16, počinje mirovanje mandata općinskog vijećnika Općine Sveti Filip i Jakov (na osobni zahtjev) s danom 17. veljače 2014. godine.

Članak 2.
MIĆI BIRKIĆU iz Gornjih Raštana, Gornje Raštane 10, verificira se mandat općinskog vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov s danom 17. veljače 2014. godine.

Članak 3.
Ova Odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 021-01/14-01/08
URBROJ: 2198/19-02-14-1
Sveti Filip i Jakov, 17. veljače 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing.

 

Općina Sveti Filip i Jakov