N A T J E Č A J (ponovljeni) za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju građevinskog zemljišta (30.03.2017.)

Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje individualnih stambenih građevina upisanih u z.k.ul. 1745., 1746. i 1747. U k.o. Filipjakov.

Cijeli tekst u privitku:

natječaj sv. filip i jakov za objavu 4.doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov