Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu (28.09.2018.)

Popunjeni obrazac s eventualnim prilogom zaključno do 29. listopada 2018. godine dostavite na edresu elektroničke pošte: katarina.ralic@opcina-svfilipjakov.hr

Po završetku savjetovanja svi pristigli obrasci će biti javno dostupni na internetskoj stranici Općine Sveti Filip i Jakov. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera. Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. Izrazi korišteni u ovom obrascu koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

OBRAZAC za savjetovanje.docx

Poziv_za_dostavu_mišljenja.docx

Odluka o komunalnom doprinosu.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov