NATJEČAJ: Javni natječaj za podzakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Tržnica Sveti Filip i Jakov) (16.05.2019.)

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za podzakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Tržnica Sveti Filip i Jakov) KLASA: 363-02/19-15/02, URBROJ: 2198/19-01-19-1 od 08. svibnja 2019. godine, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov r a s p i s u j e JAVNI NATJEČAJ za podzakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Tržnica Sveti Filip i Jakov)

Predmet Natječaja je davanje u podzakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov za postavljanje kioska, štandova i banaka na mjesnoj tržnici uz Svetom Filipu i Jakovu te uvjete za njihovo postavljanje i korištenje.

Grafički dio plana čini sastavni dio ovog Natječaja i objavljen je ispod teksta :

 

Natječaj za podzakup.docx

tržnica natječaj-Model.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov