NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovnim studentima s prebivalištem na području Općine Sveti Filip i Jakov za akademsku godinu 2022/2023 (17.10.2022.)

Na temelju članka 4. Odluke o uvjetima za stipendiranje redovnih studenata („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 6/11, 4/13, 14/16 i 13/18) Općinski načelnik raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija redovnim studentima s prebivalištem na području Općine Sveti Filip i Jakov za akademsku godinu 2022/2023


1. Predmet Natječaja je dodjela stipendija redovnim studentima najmanje druge godine, upisanima na sveučilište, koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Općine Sveti Filip i Jakov.

2. Kriterij za stjecanje prava na stipendiju je ostvareni opći uspjeh u prethodnoj akademskoj godini:

  1. Studenti koji imaju prosjek ocjena do 2,99 za stipendiju od 300,00 kuna ( 39,82 EUR)[1] mjesečno
  2. Studenti koji imaju prosjek ocjena od 3,00 do 4,49 za stipendiju od 500,00 kuna (66,36 EUR) mjesečno.
  3. Studenti koji imaju prosjek ocjena od 4,50 i veći za stipendiju od 1.000,00 kuna ( 132,72 EUR) mjesečno.

Redovni studenti s područja Općine Sveti Filip i Jakov koji nisu korisnici stipendija prema odredbama ove Odluke, a imaju prosjek ocjena 4,5 i veći, imaju pravo, nakon završene redovne godine studija, na nagradu za izvrsnost u iznosu od 2.000,00 kuna ( 265,45 EUR).

3. Rok za podnošenje molbi je 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Sveti Filip i Jakov.

4. Uz molbu se podnosi:

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

- uvjerenje o prebivalištu na području Općine Sveti Filip i Jakov

- uvjerenje o redovitom upisu na akademsku godinu 2022/2023 na jednom od sveučilišta

- potvrdu o prosjeku ocjena za prethodnu godinu obrazovanja

- izjavu kandidata da nije primatelj stipendije po nekoj drugoj osnovi

- broj bankovnog računa za isplatu.

5. Ponuda za Natječaj s prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za stipendije“ na adresu Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov neposredno ili putem pošte preporučeno.

Zadnji dan za predaju molbi za dodjelu stipendije je 01. studenog 2022. godine

6. Pravo na podnošenje molbe nema kandidat koji već ostvaruje stipendiju po nekoj drugoj osnovi.

7. Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati.

8. Po završetku natječaja, priloženi dokumenti neće se vraćati kandidatima.

Općinski načelnik

Zoran Pelicarić

[1] Fiksni tečaj konverzije 7,53450

Natječaj stipendije.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov