O D L U K A o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi (28.02.2020.)

,

Temeljem odredbe članka 131. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19). članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18) i članka 32. statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišć. tekst, 06/14 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj ---. sjednici održanoj dana ----- 2020. godine donosi O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Poziv_za_dostavu_mišljenja Nacrt Odluke.docx

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi.pdf

OBRAZAC za savjetovanje.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov