O D L U K A O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE DJELATNIKA DJEČJEG VRTIĆA „CVIT“ (28.02.2020.)

Temeljem odredbe članka 48. a u svezi sa člankom 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne Novine” br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), odredbi Zakona o plaćama u javnim službama („Narodne novine“ broj 27/01, 39/09) i članka 32. statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišć. tekst, 06/14 i 1/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj __. sjednici održanoj dana ___________. godine donosi O D L U K U O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE DJELATNIKA DJEČJEG VRTIĆA „CVIT“

Ovom Odlukom se određuju koeficijenti za obračun plaća djelatnika u Dječjem vrtiću „Cvit“.

prijedlog Odluke.pdf

Poziv_za_dostavu_mišljenja Nacrt Odluke.docx

OBRAZAC za savjetovanje.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov