O D L U K A o komunalnom redu (06.06.2019.)

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 32. stavka Statuta Općine Sv. Filip i Jakov ("Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov" broj 02/14 – pročišćeni tekst, 6/14 i 01/18) Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov, na svojoj sjednici, održanoj 2019. godine, donosi O D L U K U o komunalnom redu.

Odlukom o komunalnom redu propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Općine Sv,. Filip i Jakov. Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Općine Sv,. Filip i Jakov, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

OBRAZAC za savjetovanje.docx

Poziv_za_dostavu_mišljenja-.docx

odluka o komunalnom redu 2019 (2).doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov