O D L U K A O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE (06.06.2019.)

Na temelju odredbi članka 52. stavka 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva («Narodne novine» br.153/09, 130/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17), te članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakova („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14-pročišć. tekst, 6/14 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na __. sjednici održanoj dana _____________ 2019. godine, donosi O D L U K U O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Ovom se odlukom utvrđuje obveza plaćanja naknade za razvoj sustava javne  vodoopskrbe i odvodnje  na području Općine Sveti Filip i Jakov, namjena za koju se koristi, obveznici plaćanja, osnovica za obračun, način određivanja visine i obračuna, način i rokovi plaćanja te nadzor nad obračunom i naplatom.

OBRAZAC za savjetovanje.docx

nacrt prijedloga odluke o naknadi za razvoj.doc

Poziv_za_dostavu_mišljenja-odluka za razvoj.docx

nacrt obrazloženja odluke.doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov