O D L U K A o produljenju radnog vremena  (14.07.2022.)

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 46. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ br. 2/14- pročišćeni tekst, 6/14, 1/18, 1/20 i 2/21), članka 4. stavka 3. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 13/18, općinski načelnik donosi


O D L U K U o produljenju radnog vremena

Članak 1.

Na dan održavanja fešte u Turnju povodom blagdana Gospe Karmelske 16. srpnja 2022. godine ( subota), dozvoljava se dulje radno vrijeme ugostiteljskih objekata u naselju Turanj na način da ugostiteljski objekti iz skupine restorani i barovi mogu raditi do 04:00 h ujutro sljedećeg dana, a sve u skladu s člankom 6. stavkom 2. i člankom 10. stavkom 1. i 2. Zakona o zaštiti od buke ( „Narodne novine“ broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21).OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran PelicarićOdluka o produljenju radnog vremena.docx

ODLUKA o produljenju radnog vremena - fešta u Turnju.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov