O D L U K A o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi (5. ožujak 2019.)

Temeljem odredbe članka 131. Zakona o cestama (“Narodne Novine” br. 84/2011, 18/13, 54/13, 148/13, 92/14), članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) i članka 32. statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišć. tekst, 06/14 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 12. sjednici donosi O D L U K U o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

 

Ovom odlukom utvrđuje se status javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Sv. Filip i Jakov za sljedeće nekretnine upisane kod Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel u Biogradu na Moru, k.o. Raštane:

 

  • k.č. 361 u površini od 466 m2

  • k.č. 1805 u površini od 1838 m2

  • k.č. 1744 Gornje Raštane, put, površine 1085 m2

  • k.č. 1765 Gornje Raštane, put površine 1327 m2

  • k.č. 678 Dubrava, parkiralište, u naravi javno parkiralište u površini od 9452 m2
    Više u dokumentima:

OBRAZAC za savjetovanje- Nacrt Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi.docx

Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi.doc

Poziv_za_dostavu_mišljenja Nacrt Odluke.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov