O D L U K A O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI (28.02.2020.)

Temeljem odredbe članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne Novine” br. 68/18, 110/18) i članka 32. statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14, 06/14 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj __. sjednici održanoj dana 2020. godine donosi O D L U K U O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI

,

Poziv_za_dostavu_mišljenja Nacrt Odluke.docx

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi.pdf

OBRAZAC za savjetovanje.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov