O D L U K A o regulaciji prometa tijekom turističke sezone (18.05.2020.) (18.05.2020.)

Ovom Odlukom određuje se regulacija prometa na području Općine Sveti Filip i Jakov i to u naseljima Sveti Filip i Jakov i Turanj za vrijeme turističke sezone od 15. lipnja do 15. rujna 2020. godine.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17,70/19 i 42/20) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/14-pročišćen. tekst, 6/14,  1/18 i 1/20) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 18.  sjednici održanoj dana --------. godine donosi O D L U K U o regulaciji prometa tijekom turističke sezone

 

 

Poziv_za_dostavu_mišljenja.docx

Odluka o regulaciji prometa tijekom turističke sezone.doc

OBRAZAC za savjetovanje.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov