O D L U K A o socijalnoj skrbi (05.03.2019.)

Temeljem odredbe članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne Novine” br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17), i članka 32. statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišć. tekst, 06/14 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 12. sjednici donosi O D L U K U o socijalnoj skrbi.

 

Ovom odlukom osiguravaju se i ostvaruju pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih ili drugih okolnosti.

Ovom Odlukom se utvrđuju prava i pomoći iz socijalne skrbi koju osigurava Općina Sveti Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: Općina) propisana Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon), uvjeti i načini njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

 

Više u dokumentima:

 

OBRAZAC za savjetovanje.docx

Poziv_za_dostavu_mišljenja Nacrt Odluke.docx

Odluka o socijalnoj skrbi.doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov