O D L U K A o zakupu javnih površina (05.03.2019.)

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov (“Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov”, broj: 02/14 – pročišćeni tekst, 6/14 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na 12. sjednici donosi O D L U K U o zakupu javnih površina

Ovom Odlukom određuju se: uvjeti i način gospodarenja javnim površinama, postupak dodjele javnih površina u zakup, rokovi i naknade za dodjelu javnih površina u zakup i zone, prava i obveze ugovornih strana, sadržaj ugovora o zakupu, način određivanja zakupnine, uvjeti prestanka i otkaza ugovora, održavanje javnih površina, visina zakupnine te nadzor nad provođenjem ove Odluke.

Javnom površinom u smislu ove Odluke smatraju se javne površine kojima upravlja Općina Sveti Filip i Jakov, odnosno ulice, ceste, trgovi, javni prolazi (kroz zgrade i između zgrada i drugi otvoreni prostori ispred zagrada), mostovi, pothodnici, nathodnici, nogostupi i javne zelene površine.

 

Više u dokumentima:

Nacrt odluke o zakupu javnih povrsina.docx

OBRAZAC za savjetovanje.docx

Poziv_za_dostavu_mišljenja Nacrt Odluke.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov