Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o predmetu nabave „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Sveti Filip i Jakov“ (28.12.2017.)

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA: 406-01/17-02/01

URBROJ: 2198/19-03-04/03-17-02

Sv. Filip i Jakov, 28. prosinca 2017.

 

SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

 

Predmet: Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o predmetu nabave „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Sveti Filip i Jakov“

 

 

Općina Sveti Filip i Jakov priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave  „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Sveti Filip i Jakov“. Ista se provodi u sklopu EU projekta pod nazivom „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov“. Naime, Općina Sveti Filip i Jakov dana 3.11.2017. potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“ referentne oznake KK.06.3.1.03.0028 ukupne vrijednosti 2.967.554,78 HRK. Projekt je sufinanciran EU sredstvima u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 2.451.917,88 HRK.

 

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavu (NN 120/16), prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana

 

Slijedom navedene odredbe, Općina Sveti Filip i Jakov kao Naručitelj objavljuje na svojoj internetskoj stranici nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim troškovnikom, glavnim projektom i tehničkim specifikacijama.

 

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da svoje primjedbe i prijedloge dostave najkasnije do 08. siječnja 2018. godine na e-mail darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr .

 

Nakon provedenog savjetovanja Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskoj stranici Općine Sveti Filip i Jakov: http://www.opcina-svfilipjakov.hr .

 

 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

 

 

 

 

KONTAKT PODACI:

 

Darko Mikas, dipl. oec.

 

Općina Sveti Filip i Jakov

Adresa: Obala kralja Tomislava 16

23207 Sveti Filip i Jakov

E-mail: darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr

Mobitel: 099/2603-486

Telefon: 023/389-808

 

Fax: 023/389-802

 

Sadržaj dokumentacije isključiva je odgovornost Općine Sveti Filip i Jakov.      

ESPD obrazac.docx

Troškovnik.xlsx

Dokumentacija o nabavi FINALNA VERZIJA.docx

glavni projekt.rar

OBAVIJEST o prethodnom savjetovanju 28-12-2017.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov